Praktische tips

Verhuizen naar een (particulier) woonzorglocatie kan ingrijpend zijn. Omgaan met lichamelijke en geestelijke achteruitgang, oplopende emoties, verschillende wensen en eisen, en dan ook nog eens de vertrouwde omgeving moeten verlaten, kan zo’n verhuizing complex maken. Dementie.nl geeft veel informatie met aanbevelingen en tips bij de verhuizing naar het verpleeghuis, voor zowel de oudere zelf als voor familie en andere naasten.

De impact van een verhuizing

Het kan erg ingrijpend om de vertrouwde omgeving te moeten achterlaten. Maar als u de impact van zo’n verhuizing begrijpt, dan kunt u zich er beter op voorbereiden voor uzelf of om uw naaste betere begeleiding bieden. En de nieuwe woning went meestal na enige tijd.

Voorbereiding op de stap naar een (particulier) woonzorgcentrum

U overweegt een verhuizing van uzelf of van uw naaste naar een (particulier) woonzorgcentrum. Daar komen heel wat praktische en emotionele zaken bij kijken. Welke woonzorgcentrum kiest u? Waar moet u bij die keuze op letten? Met welke regelgeving en kosten krijgt u te maken? Hoe bereid u uzelf of uw naaste voor op de verhuizing en wat verandert er daarna? Hoe deelt u de keuze met familie en vrienden? Een goede voorbereiding helpt om de overgang naar deze nieuwe fase zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Een geschikt verpleeghuis vinden

Wanneer u of uw naaste naar een verpleeghuis gaat, wilt u natuurlijk wel het juiste kiezen. Welke adressen zijn er in de buurt te vinden en welke woonzorgvorm past het beste bij u en/of uw naaste? Grootschalig met veel faciliteiten, kleinschalig waar zo veel mogelijk het normale leven wordt nagebootst? Of juist in een (luxer) particulier woonzorgcentrum? En wat zijn de verschillen?

Meeverhuizen naar een woonzorglocatie

Uw partner heeft een Wlz-indicatie en gaat verhuizen. En u wilt graag bij uw partner blijven. De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt mogelijkheden om met uw partner mee te verhuizen. Er moet wel ruimte voor zijn bij de instelling en het is een beslissing die u goed moet overwegen.

De dag van verhuizing en de eerste dagen erna

Met de verhuizing van uw naaste sluit u een hoofdstuk definitief af. Met een goede voorbereiding maakt u de overgang naar de nieuwe woonzorglocatie wat gemakkelijker. Vraag, als dat kan, hulp van familieleden of vrienden.

 

Omgaan met emoties bij verhuizing naar een (particuliere) woonzorgcentrum

Uw naaste laten opnemen in een (particulier) woonzorgcentrum is waarschijnlijk een van de moeilijkste beslissingen die u ooit hebt moeten nemen. Voor uw naaste is het loslaten van de vertrouwde omgeving heel ingrijpend. En de familieleden die niet met de dagelijkse zorg zijn belast, kunnen vaak lastig invoelen wanneer opname beter is. Openheid is hier het sleutelwoord.

Soms mee naar huis

Als uw naaste eenmaal in een verpleeghuis woont, kunt u haar natuurlijk af en toe mee naar huis nemen. Maar hoe verstandig is dat? Het antwoord op die vraag is niet voor iedereen hetzelfde. De reactie van je naaste op zo’n bezoek kan van veel dingen afhangen. Volg uw gevoel, let erop hoe uw naaste reageert en overleg met de verzorgenden in het verpleeghuis.

Meer weten

Bron: Waardigheid en trots