Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Particuliere woonzorg verwerkt IP adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en om onze websites te beschermen tegen kwaadwillenden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Particuliere woonzorg verwerkt jouw (persoons)gegevens omdat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken:

Van website bezoekers

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
  • IP-adres
Cookies en soortgelijke technieken

Voor een overzicht val alle daadwerkelijk geplaatste cookies, al dan niet na toestemming, verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Naam: Particuliere woonzorg (Atlante)
Bezoekadres: Noorderbeekdwarsstraat 141, 2562 XR Den Haag
Telefoon: 06-87163096
Website: particulierewoonzorg.nl
E–mailadres: redactie@particulierewoonzorg.nl

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

(Bijgewerkt op 16 mei 2022)