Wat zijn de kosten voor particuliere woonzorg?

Wat de kosten zijn voor particuliere woonzorg verschilt. De bandbreedte van de maandelijkse kosten ligt tussen € 2.000 en € 6.000. Het tarief is als regel opgebouwd uit huur en woonservicekosten (o.a. gas, water, electra, telefoon- en internet aansluiting, schoonmaak) maar ook indien van toepassing persoonlijke alarmering, maaltijden en activiteiten. Deze kosten zijn exclusief geïndiceerde zorg. Omdat particuliere woonzorgcentra niet erkend worden door de Wet langdurige zorg (Wlz), dient u de kosten voor wonen, service en basiszorg (dagelijks leven) zelf betalen. 

Aangaande de kosten voor de geïndiceerde zorg kunt u wel in aanmerking komen voor een vergoeding. Hiervoor dient u te beschikken over de juiste zorgindicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorg wordt dan betaald vanuit Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT). Ook kunt u de zorg financieren vanuit een Persoongebondenbudget. 

Een Wlz-indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met het Zorgkantoor in uw woonplaats.

Eigen bijdrage

Indien u beschikt over een Wlz-indicatie, dan betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor Wlz-zorg bij verblijf in een particuliere woonzorgcentrum bedraagt maximaal € 913,20 per maand. Deze eigen bijdrage is alleen voor de zorg. De hierboven genoemde kosten voor wonen, service en basiszorg (dagelijks leven) komen daar nog bovenop en dient u zelf te bekostigen. Wat de totale kosten zijn voor particuliere woonzorg is dan ook afhankelijk van iemands persoonlijke situatie (o.a. zorgbehoefte, inkomen, eigen vermogen)

Kosten particulier versus regulier

Beschikt u over een eigen vermogen, dan kunnen de verschillen wat betreft de kosten minder groot zijn dan wellicht gedacht ten opzichte van een reguliere woonzorgcentrum. Bij een regulier woonzorgcentrum kan de eigen bijdrage namelijk oplopen tot € 2506,00 per maand indien u spaargeld heeft. Deze eigen bijdrage dekt de totale kosten, zowel zorg als wonen. Deze eigen bijdrage daalt zodra uw spaargeld afneemt. Bij een particulier verpleeghuis blijven de kosten voor huur en dienstverlening ongewijzigd. Echter, de eigen bijdrage voor zorg kan dalen tot minimaal € 174,00 per maand. Ook uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de scheidslijn tussen regulier en particulier minder scherp is.

Wilt u uw eigen bijdrage bereken, dan kan dat met de rekenhulp van CAK

Kosten particuliere woonzorg