Particuliere woonzorg in Rotterdam

Hier vindt u een overzicht van Particuliere woonzorg (ook wel particuliere verzorgingshuis of -verpleeghuis genoemd) in Rotterdam en omgeving.

Particuliere woonzorgcentra bieden wonen, zorg en dienstverlening voor mensen met een zorgbehoefte en die niet langer zelfstandig kunnen of willen wonen. Meestal zijn ze gehuisvest in karakteristieke en stijlvolle monumentale panden of villa’s die gelegen zijn op unieke locaties. Tevens zijn ze over het algemeen kleinschalig (gemiddeld 14 plaatsen), hebben geen of beperkte wachtlijsten en kunt u er terecht op het moment dat u het zelf nodig vindt. De kosten voor particuliere woonzorg verschillen. De bandbreedte van de maandelijkse kosten ligt tussen € 2.000 en € 6.000.

Uw zorg kan worden vergoed via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringwet (Zvw). U betaalt voor de Wlz-zorg elke maand een eigen bijdrage.